Att byta medvetenhetstillstånd

För att enkelt få kontakt med och tillgång till andra dimensioner behöver man lära sig att byta medvetenhetstillstånd. Detta handlar i sin tur om att lära sig att få hjärnan att byta det dominerande frekvensspann som den “går på” eller hur fort hjärnan går.

Att hjärnan befinner sig i olika medvetenhetstillstånd eller frekvensspann är helt normalt och den skiftar ständigt i regelbundna perioder beroende på vakenhetstillstånd och fysisk och mental aktivitet. Dessa medvetenhetstillstånd handlar inte enbart om att få kontakt med andra dimensioner utan de påverkar kroppen och psyket på många olika sätt. Beroende på vilket frekvensspann som är för stunden det dominerande får det direkta effekter på en mängd faktorer och egenskaper, vilket nervsystem som är aktivt, hur kroppen reagerar på stressfaktor, grad av närvaro i kroppen, kontakt med känslor, tillgången till kreativa förmågor och intuition.

Genom att bara lära sig att använda hjärnan lite mer och göra det lite mer aktivt och medvetet så skapas stora möjligheter till ökad kreativitet, bättre hälsa, en utvecklad intuition och det som är mest aktuellt för denna bok, en möjlighet att skapa kontakt i andra dimensioner och kunna hantera de entiteter och energier som finns där.

En förenklad beskrivning är att hjärnan kan befinna sig i fem olika frekvens- eller hastighetsspann. Dessa har fått namnen Gamma, Beta, Alfa, Theta och Delta. Alla är helt naturliga frekvensspann hjärnan “går på” vid olika tillfällen beroende på vakenhets- och avslappningsnivå.

De fem frekvensspannen är:

Alfa- och Thetamedvetande och energiarbete

Att vara aktiv i alfa- eller thetamedvetande påverkar hela människan positivt fysiskt, mentalt och andligt. Alfa är ingångsporten till att arbeta andligt oavsett om det handlar om healing, spådomar, magi, mediumskap eller hantering av skadliga energier. De fördelar som är uppräknade ovan är också mycket viktiga i arbetet att hantera skadliga energier. Framför allt intuitionen är viktig att använda som ett redskap i olika situationer då man kanske inte direkt vet vad som är den bästa åtgärden för en viss situation.

Det finns en mängd olika sätt att komma ner i alfa och theta. Huvudnycklarna är att lära sig slappna av fysiskt och mentalt, till exempel via meditationer, kanske genom att använda en trumma eller skallra. När man slappnar av går man naturligt ner i alfa, till exempel under en lång skön varm dusch, när man dagdrömmer eller just innan man somnar.

Målet är att enkelt och snabbt kunna välja alfa-medvetande och att kunna vara där oavsett situation, från en lugn glänta i skogen, medan man kreativt skriver på en bok, arbetar med en riktigt jobbig häxmästare eller att till och med stå med ögonen öppna, ståendes och pratar med en massa människor. Med träning går det att lära sig att komma ner i alfa på en utandning eller ännu snabbare.

Ett alternativ till att lära sig mentala tekniker för att komma ner i alfa är att istället träna på det man vill göra till exempel få kontakt med anhörigas andar. Enligt personlig erfarenhet tar detta längre tid och begränsar förståelse för alla de användningsområden inom alla aspekter av livet som ett aktivt användande av alfa-medvetenhet skapar.

Theta är i sin tur den optimala frekvensen för djupt energiarbete, en mycket aktivt och stark intuition och ännu närmare kontakt med andevärlden. En utmaning med Theta är att det kräver mer övning att komma ner i trans eller Theta-medvetande. En annan utmaning med Theta-medvetande är att det är svårt att kommunicera verbalt. De yttre sinnen blir ointressanta och det är svårare att nå ut till den yttre världen när man befinner sig i Theta. Ett undantag är transmedium som arbetar i Theta, men i dessa fall är det entiteten, som tar över mediet, som kommunicerar, inte mediet.