Publicerad den Lämna en kommentar

Att byta medvetenhetstillstånd

Att byta medvetenhetstillstånd

För att enkelt få kontakt med och tillgång till andra dimensioner behöver man lära sig att byta medvetenhetstillstånd. Detta handlar i sin tur om att lära sig att få hjärnan att byta det dominerande frekvensspann som den “går på” eller hur fort hjärnan går.

Att hjärnan befinner sig i olika medvetenhetstillstånd eller frekvensspann är helt normalt och den skiftar ständigt i regelbundna perioder beroende på vakenhetstillstånd och fysisk och mental aktivitet. Dessa medvetenhetstillstånd handlar inte enbart om att få kontakt med andra dimensioner utan de påverkar kroppen och psyket på många olika sätt. Beroende på vilket frekvensspann som är för stunden det dominerande får det direkta effekter på en mängd faktorer och egenskaper, vilket nervsystem som är aktivt, hur kroppen reagerar på stressfaktor, grad av närvaro i kroppen, kontakt med känslor, tillgången till kreativa förmågor och intuition.

Genom att bara lära sig att använda hjärnan lite mer och göra det lite mer aktivt och medvetet så skapas stora möjligheter till ökad kreativitet, bättre hälsa, en utvecklad intuition och det som är mest aktuellt för denna bok, en möjlighet att skapa kontakt i andra dimensioner och kunna hantera de entiteter och energier som finns där.

En förenklad beskrivning är att hjärnan kan befinna sig i fem olika frekvens- eller hastighetsspann. Dessa har fått namnen Gamma, Beta, Alfa, Theta och Delta. Alla är helt naturliga frekvensspann hjärnan “går på” vid olika tillfällen beroende på vakenhets- och avslappningsnivå.

De fem frekvensspannen är:

  • Delta – (ca 0,5 – 3 Hz) – Delta är den långsammaste av frekvenserna och uppstår i djup sömn, i djup trans eller medvetslöshet. I delta finns inga medvetna tankar och det uppstår inga minnen.
  • Theta – (ca 4-7 Hz) – Theta vågor är närvarande i lättare sömn inklusive drömsömnen, transtillstånd, djup meditation och under djup hypnos. Det finns ingen uppfattning om tid och rum. Om man under energiarbete kan komma ner i Theta skapas de bästa möjligheterna för omvälvande läkning, utrensningar och förändring. På denna nivå sker allt i största samklang med ens intuition och allt sker naturligt utifrån någon högre sanning eller kunskap. Utmaningen för att komma ner till theta är att släppa kontrollen och slappna av ännu mer mentalt när man är i Alfa att hjärnan saktar ned ännu mer. Theta är ett djupt varande.
  • Alfa – (ca 8 – 14 Hz) – Alfa är den frekvens som är nyckel till energiarbete. Alfavågor är närvarande under avslappning, dagdrömmar, fantasier, kreativt arbete, i flow och under meditation. I alfa är det parasympatiska nervsystemet det dominanta vilket gör att kroppen återhämtar sig, reparerar skador och inte kan reagera med skadliga stressreaktioner. Det finns ingen uppfattning om tid och rum. Det är den optimala frekvensen för skapande, kreativt och visionärt arbete, minnesträning och inlärning. Alfa är också vägen till den undermedvetna kunskapen och erfarenhetsbanken vilket gör att intuitionen är tydligast i Alfa. Alfa är att vara i ett varande utan behov av att göra något.
  • Beta – (ca 14-40 Hz) – Beta är normal läget i vaket tillstånd. Det är medvetenhetstillståndet för logiska tänkande och kritisk resonerande. Beta behövs för att kunna fungera effektivt under dagen, ta beslut och initiativ och driva frågor framåt. Uppmärksamheten är vänd utåt via de yttre sinnen och det finns en hyfsad god uppfattning om tid och rum. Det sympatiska nervsystemet är det dominerande vilket vid gör att kroppen kan reagera med stressreaktioner som över tid är skadliga. Beta behövs för att få saker gjort.
  • Gamma – (över 40 Hz) – Gamma är den nivå som är mest associerad med tankeverksamhet på högvarv och höga stressnivåer men Gamma innebär också snabba insikter och informationsbearbetning på en hög nivå.

Alfa- och Thetamedvetande och energiarbete

Att vara aktiv i alfa- eller thetamedvetande påverkar hela människan positivt fysiskt, mentalt och andligt. Alfa är ingångsporten till att arbeta andligt oavsett om det handlar om healing, spådomar, magi, mediumskap eller hantering av skadliga energier. De fördelar som är uppräknade ovan är också mycket viktiga i arbetet att hantera skadliga energier. Framför allt intuitionen är viktig att använda som ett redskap i olika situationer då man kanske inte direkt vet vad som är den bästa åtgärden för en viss situation.

Det finns en mängd olika sätt att komma ner i alfa och theta. Huvudnycklarna är att lära sig slappna av fysiskt och mentalt, till exempel via meditationer, kanske genom att använda en trumma eller skallra. När man slappnar av går man naturligt ner i alfa, till exempel under en lång skön varm dusch, när man dagdrömmer eller just innan man somnar.

Målet är att enkelt och snabbt kunna välja alfa-medvetande och att kunna vara där oavsett situation, från en lugn glänta i skogen, medan man kreativt skriver på en bok, arbetar med en riktigt jobbig häxmästare eller att till och med stå med ögonen öppna, ståendes och pratar med en massa människor. Med träning går det att lära sig att komma ner i alfa på en utandning eller ännu snabbare.

Ett alternativ till att lära sig mentala tekniker för att komma ner i alfa är att istället träna på det man vill göra till exempel få kontakt med anhörigas andar. Enligt personlig erfarenhet tar detta längre tid och begränsar förståelse för alla de användningsområden inom alla aspekter av livet som ett aktivt användande av alfa-medvetenhet skapar.

Theta är i sin tur den optimala frekvensen för djupt energiarbete, en mycket aktivt och stark intuition och ännu närmare kontakt med andevärlden. En utmaning med Theta är att det kräver mer övning att komma ner i trans eller Theta-medvetande. En annan utmaning med Theta-medvetande är att det är svårt att kommunicera verbalt. De yttre sinnen blir ointressanta och det är svårare att nå ut till den yttre världen när man befinner sig i Theta. Ett undantag är transmedium som arbetar i Theta, men i dessa fall är det entiteten, som tar över mediet, som kommunicerar, inte mediet.